Робота над помилками

Школярику!
        Дуже важливо навчитися робити аналіз допущених помилок. Якщо ти свідомо усунув власні помилки, додатково попрацював з ними, можеш отримати не тільки знання, яких не вистачало, але й, як правило, підвищення оцінки.
Подані основні групи помилок з якими ти зустрінешся в 4 класі і потім в старшій школі:
1. Пропуск, заміна букв.
Перепиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. В дужках вкажи кількість звуків та букв в цьому слові. Поділи слово на склади, випиши голосні.
2. Перенос слова.
Випиши слово. Поділи його на склади. Вкажи всі можливі способи переносу.
3. Буквосполучення дж, дз.
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі важливі способи переносу цих слів.
4. Буквосполучення йо, ьо.
Після голосного пиши буквосполучення йо, після приголосного - ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка.
5. Подовження приголосних звуків.
Випиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який припущено помилку.
6. Букви я, ю, є, і, ь, що позначають м'якість приголосних звуків.
Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приголосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних.
7. Ненаголошені голосні [є], [и], що перевіряються наголосом.
Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений голосний склад став наголошеним. Запиши перевірне слово. Підкресли букву ненаголошеного голосного.
8. Ненаголошені голосні [є], [и], що не перевіряються наголосом (словникові слова).
Подивись у словник, запиши слово правильно. Усно склади з цим словом речення. Випиши 4 слова з ненаголошеними [є], [и], що не перевіряються наголосом.
9. Сумнівні глухі приголосні звуки.
Випиши слово. Добери слово для перевірки - зміни його так, щоб після приголосного звука був голосний. Підкресли букву сумнівного приголосного.
10. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.
Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом в корені слова.
11. Знаки в кінці речення (. ? !).
Склади речення правильно. Перебудуй речення у спонукальне (питальне).
12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.
Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на приголосний.
13. Префікси роз-, без- (пишуться з буквою з).
Запиши 4 слова з тим префіксом, де в тебе помилка.
14. Префікси з-, с- (перед буквами к, п, т, х, ф пишеться префікс с).
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на припущену помилку, виділи префікс.
15. Написання префіксів і прийменників.
а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цього слова споріднені слова з різними префіксами.
б) Між словом і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.
16. Велика буква.
Випиши слово правильно. Запиши 4 слова на дане правило.
17. Суфікси - ськ, - цьк в українській мові пишуться з ь.
Запиши слово правильно. Запиши 4 слова з суфіксом-ськ, -цьк. Запиши їх. Правопис запам'ятай.
18. Префікси пре-, при- (префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом «дуже»)
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на аналогічний правопис.
19. Правопис не з дієсловом.
(Не з дієсловом пишеться окремо, крім дієслів: нездужати, неволити, ненавидіти, нехтувати, недочувати, недосипати, недобачати).
20. Кома перед сполучниками а, але, що, щоб, ніж.
Придумай речення з тим сполучником, перед яким в тебе пропущена кома.
21. Відмінкові закінчення іменників.
Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 іменники у даній відмінковій формі.
22. Відмінкові закінчення прикметників.
Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 прикметники у даній відмінковій формі.
23. Особові закінчення дієслів.
Випиши слово. Виділи закінчення. Визнач дієвідміну - перевір правопис. (Букву є пишемо у закінченнях дієслів І дієвідміни; букву и - у закінченнях II дієвідміни). Запиши 4 дієслова у різних особових формах.
24. Правопис особових займенників.
Випиши займенник. Визнач особу, відмінок і число.
25. Помилка на невивчене правило.
Запиши слово правильно. Правопис запам'ятай. Склади речення з цим словом.


Пам’ятка роботи над помилками
( 2 клас)


1.     Встанови, на яке правило допущена помилка.
2.     Працюй над помилкою за даним алгоритмом.

1. Пропуск, заміна букв.
 Перепиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. В дужках вкажи кількість звуків та букв в цьому слові. Поділи слово на склади, випиши голосні.
2. Перенос слова.
 Випиши слово. Поділи його на склади. Вкажи всі можливі способи переносу.
3. Буквосполучення дж, дз.
 Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі важливі способи переносу цих слів.
4. Буквосполучення йо, ьо.
 Після голосного пиши буквосполучення йо, після приголосного - ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка.
5. Подовження приголосних звуків.
 Випиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який припущено помилку.
6. Букви я, ю, є, і, ь, що позначають м'якість приголосних звуків.
 Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приголосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних.
7. Ненаголошені голосні [є], [и], що перевіряються наголосом.
 Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений голосний склад став наголошеним. Запиши перевірне слово. Підкресли букву ненаголошеного голосного.
8. Ненаголошені голосні [є], [и], що не перевіряються наголосом (словникові слова).
 Подивись у словник, запиши слово правильно. Усно склади з цим словом речення. Випиши 4 слова з ненаголошеними [є], [и], що не перевіряються наголосом.
9. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.
 Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом в корені слова.
10. Знаки в кінці речення (. ? !).
 Склади речення правильно. Перебудуй речення у спонукальне (питальне).
11. Велика буква.
 Випиши слово правильно. Запиши 4 слова на дане правило.
12. Написання префіксів і прийменників.
 а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цього слова споріднені слова з різними префіксами.
 б) Між словом і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.
13. Помилка на невивчене правило.
Запиши слово правильно. Правопис запам'ятай. Склади речення з цим словом.

Увага!

      Роботу над помилками потрібно виконувати систематично, після отримання перевіреного вчителем зошита. Виписувати виправлені помилки з усіх класних і домашніх робіт, починаючи від останньої виконаної тобою роботи над помилками.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.